Etický kodex pro obchodní partnery

IGEPA usiluje o odpovědné a udržitelné podnikání v rámci celého dodavatelského řetězce.


IGEPA při své obchodní činnosti a nákupu věnuje vedle procesních, ekonomických a technických kritérií pozornost také sociálním a ekologickým aspektům, jako jsou lidská práva, pracovní podmínky, prevence korupce a ochrana životního prostředí. 


Stejné chování očekáváme i od svých obchodních partnerů. Etický kodex stanovuje požadavky na všechny dodavatele společností skupiny IGEPA a je platný pro všechny společnosti IGEPA na celém světě. Dodavatel se zavazuje, že bude plnit zásady a požadavky stanovené v Etickém kodexu a bude je požadovat i od svých dodavatelů a/nebo subdodavatelů.