Ochrana oznamovatelů Igepa CZ s.r.o.


Whistleblowing  (oznámení nebo hlášení porušení) je proces, při kterém jednotlivec nebo organizace informuje o nezákonných, neetických nebo nevhodných praktikách, které jsou prováděny v rámci organizace.  Tyto nepravosti mohou být například porušení zákonů, korupce, diskriminace, šikanování, nebezpečné pracovní podmínky, nebo jiné problémy, které mohou mít negativní dopad na společnost jako celek, zákazníky nebo jiné zainteresované strany. 

Oznamovatelem může být kdokoli, kdo má k organizaci blízký vztah – například zaměstnanec, bývalý zaměstnanec, subdodavatel, dodavatel, zákazník, akcionář, člen představenstva, uchazeč o zaměstnání nebo stážista.


Schránka důvěry - Whistleblowing

PIN pro možnost formulář odeslat: 1994