Svět papíru, obalů a vizuální komunikace

Subjekty s přístupem k osobním datům

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup pracovníci, kteří pro správce zajišťují další služby jako doprava, kterým jsou údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas. Se všemi takovými subjekty uzavírá správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Subjekty, které mohou přijít do styku s Vašimi kontaktními údaji:

  • orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností),
  • auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností,
  • poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií,
  • poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.),
  • poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí).