Svět papíru, obalů a vizuální komunikace

Okenní autofólie - podmínky pro instalaci

Ministerstvo dopravy ČR povoluje montáž fólií na skla vozidle při doržení všech požadavků předpisu EHK č. 43, zákon č. 56/2001 Sb. a vyhlášky MD ČR č. 341/2002 Sb., včetně vozidel již uvedených do provozu, při dodržení těchto podmínek:

  • fólie musí být schválena Ministerstvem dopravy ČR
  • fólie na skla nesmí být nalepeny na čelních a bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče
  • reklamní potisk nesmí překrývat třetí brzdovou svítilnu, pokud ale vozidlo nemá pravé vnější zpětné zrcátko, nesmí zadní okno zaclonit vůbec
  • po úpravě skel je nutné každé sklo označit štítkem s označením výrobce, kategorie V, typem fólie a schvalovací značkou (číslo atestu) tak, aby štítek nepřekrýval ostatní označení skel
  • aplikační pracoviště vydá majiteli vozidla dokumentaci o provedené úpravě skel (Certifikát, Osvědčení, Typový list), ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a výrobní číslo vozidla nebo registrační značka, číslo schválení MD, způsob úpravy skel - typ fólie, vyznačení míst provedených úprav a podpis oprávněné osoby. Aplikátor je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat. Toto Osvědčení musíte vždy předložit na STK. Formulář Osvědčení ke stažení

Sortiment našich OWV fólií, schválených MD ČR 

 

 

Další novinky

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17