Svět papíru, obalů a vizuální komunikace

Kategorie a rozsah

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby. Jsou to:

 • Vaše jméno,
 • Vaše adresa,
 • Vaše e-mailová adresa,
 • Vaše telefonní číslo,
 • Vaše číslo bankovního účtu,
 • IČ/DIČ,
 • fakturační adresa,
 • dodací adresa,
 • poštovní adresa.

O uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích shromažďujeme osobní údaje v souladu s místními platnými zákony. Jsou to například:

 • Vaše jméno,
 • Vaše adresa,
 • Vaše e-mailová adresa,
 • Vaše telefonní číslo,
 • Vaše pohlaví,
 • Vaše číslo bankovního účtu,
 • Vaše datum narození,
 • číslo Vašeho identifikačního dokladu,
 • karta pojišťovny,
 • rodinní příslušníci,
 • exekuční výměry.
Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“). Citlivým osobním údajem jsou údaje vypovídající o:

 • politických názorech (v případě, že jste politicky exponovaná osoba ve smyslu §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a dále:
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (dle zákona 262/2006 Sb. a 258/2000 Sb.).