Svět papíru, obalů a vizuální komunikace

Certifikace a ekologické značky

Označení ekologických výrobků a certifikáty

Ekoznačka EU

Ekoznačka EU označuje výrobky a služby vyskytující se na evropském trhu, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Nezávislé instituce kontrolují, zda jsou u výrobků a služeb, kterým byla udělena Ekoznačka EU, dodržena přísná kritéria ekologičnosti a vhodnosti použití. Jsou přitom zohledněny všechny fáze produktového cyklu, od výroby, přes užití, až k likvidaci odpadu. Další informace naleznete na www.eu-ecolabel.de.

FSC - Forest Stewardship Council®

FSC® vystavuje certifikáty pro dřevo a výrobky ze dřeva, které pocházejí z šetrně obhospodařovaných lesů. Řadí se sem i dřevná vlákna, surovina pro výrobu papíru. K získání certifikace je třeba splňovat celosvětově zásady – mimo jiné dodržování příslušných zákonů, snahu o zachování ekologických funkcí lesa a zohlednění tradičního užívacího práva starousedlíků. A dále specifické pro danou zemi, jako je např. zákaz pesticidů, biocidů a hnojiv, zamezení holosečí a podpora biologické rozmanitosti. Všechny požadavky dalece přesahují rámec zákonných předpisů. FSC® certifikuje všechny články výrobního řetězce: od lesnických závodů, přes přepravní a skladovací podniky, až po výrobce a obchodníky. Další informace naleznete na www.fsc.org.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Také PEFC označuje dřevo a výrobky ze dřeva, které pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Kritéria pro udělení se přitom úzce orientují na šetrné zacházení s lesy. Vedle FSC® patří certifikát PEFC v Evropě k nejčastějším programům na podporu ekologického lesnictví. Oproti FSC® se oprávnění užívat logo PEFC neuděluje jednotlivým vlastníkům lesů, nýbrž celým regionům. Další informace naleznete na www.pefc.org.

Modrý anděl (Der Blaue Engel)

Modrý anděl (Der Blaue Engel) je prvním a nejstarším ekoznačením výrobků a služeb na světě, kterým jsou na dobrovolné bázi označovány pozitivní vlastnosti produktů. Dnes označení Modrý anděl nese okolo 3 700 výrobků a služeb v 80 kategoriích. Pokud se výrobky, které jsou nejlepší z hlediska ekologie, staly standardem, je jasné, že Modrý anděl dosahuje svého cíle. Další informace naleznete na www.blauer-engel.de.

Odolnost papíru vůči stárnutí

V případě papíru pro dokumenty hraje přirozeně velkou roli také možnost jejich archivace. Životnost papíru je certifikována podle dvou norem DIN.

Odolnost vůči stárnutí dle normy DIN 6738

Tato německá norma popisuje dokumenty, které musí být k dispozici jako nosiče informací v archivech s dlouhou dobou skladování. Jejich odolnost vůči stárnutí je odstupňována podle tříd životnosti: Papíry s životností min. 50 let / min. 100 let / několik set let. Tyto papíry mají životnost, na kterou lze klást ty
největší nároky, a mohou nést označení „odolné proti stárnutí“.

Odolnost vůči stárnutí dle normy DIN ISO 9706

Mezinárodní norma popisuje papíry (i nepotištěné), které mají být uchovávány natrvalo. Požadavky normy DIN ISO 9706 jsou vyšší než požadavky normy DIN 6738. Odborníci normu DIN ISO 9706 označují jako „supernormu“, jejímž cílem je definovat požadavky na papír, který se má uchovat po neomezeně dlouhou dobu.

Systémy environmentálního managementu

Systémy environmentálního managementu mají firmám pomáhat zlepšovat jejich ekologické standardy a pravidelně je kontrolovat.

ISO 14001

Mezinárodní norma pro environmentální management ISO 14001 zohledňuje ekologické aspekty u všech každodenních činností a v rámci rozhodování o firemní politice. Jsou přitom stanoveny standardy pro ochranu životního prostředí a postup eliminace zátěže životního prostředí. Definovány jsou různé oblasti, jako např. ekologická bilance, ekologické ukazatele nebo hodnocení ukazatele zátěže životního prostředí, a to jak pro výrobní podniky, tak pro podniky poskytující služby. Kromě toho představuje sadu nástrojů pro účinnou kontrolu těchto opatření. ISO 14001 klade důraz na trvalé zlepšování příslušných definovaných ekologických cílů.

Zvýšení kvality tisku

ColorLok

Technologie ColorLok je založena na třídě papírových aditiv, které viditelně zvyšují kvalitu inkoustového tisku dokumentů, ale také poskytují rychlou dobu schnutí. Specifická chemická interakce mezi aditivy a pigmentem v inkoustu pomáhá pigment udržet na povrchu papíru, přestože zbytek pigmentu pronikne hluboko do papíru. Toto způsobuje, že papír je vysoce absorpční (pro rychlé schnutí) a také udržuje barvicí látku blízko povrchu papíru pro rich, crisp, vivid kvalitu tisku. Tato speciální interakce mezi ColorLok aditivy a inkoustovým barvivem umožňuje design papíru s unikátní kombinací vysoké kvality tisku a rychlou dobou schnutí. Navíc, od doby, kdy je konzistentní a spolehlivý tisk v kanceláři s mnoha různými typy tiskáren nezbytný, technologie ColorLok také splňuje okruh fyzikálních a eletrostatických specifikací relevantních pro inkoustový tisk.